Με τη διοργάνωση αντίστοιχου workshop

Το workshop συγκέντρωσε το ενδιαφέρον επιχειρηματιών και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και τεχνογνωσία σχετικά με την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εκ μέρους του ΣΕΒ, ανέφερε: «Στόχος μας είναι οι γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες έναντι των ανδρών στον επιχειρηματικό στίβο. Άλλωστε η αξιοκρατικά ισοδύναμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε μια επιχείρηση είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της καλής εταιρικής διακυβέρνησης».