Σε συνεργασία με την KBVL Δικηγορική Εταιρεία

Ο ΣΕΒ και η KBVL Δικηγορική Εταιρεία, Μέλος του Δικτύου Deloitte Legal, συνεργάστηκαν για την έκδοση του «Πρακτικού οδηγού συμμόρφωσης για τη χρήση cookies» που δημοσιεύθηκε χθες, 26/08/2020, με σκοπό να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για την ενίσχυση των ψηφιακών σχέσεων των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές και την ενδυνάμωση της ψηφιακής τους παρουσίας.

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και στόχος του είναι να βοηθήσει με πρακτικό τρόπο στη συμμόρφωση ως προς τη σωστή χρήση και διαχείριση των cookies, που είναι βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων, προσωπικών και μη. Η έκδοσή του, συνέχεια της πρόσφατης έκδοσης «E-commerce: πρακτικός οδηγός για σωστή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές», εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων στην πορεία προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στο www.sev.org.gr/praktikos-odigos-symmorfosis-gia-ti-chrisi-cookies/.