Ο ΣΕΒ εκπόνησε και δημοσιεύει «Πρακτικό Οδηγό Εφαρμογής της Τηλεργασίας στις επιχειρήσεις».

Με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΒ εκπόνησε και δημοσιεύει «Πρακτικό Οδηγό Εφαρμογής της Τηλεργασίας στις επιχειρήσεις». Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, προκειμένου να διασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν πιο ομαλή συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικής λειτουργίας, παράλληλα με την προστασία της δημόσια υγείας, είναι κρίσιμο να υιοθετηθούν όλες εκείνες οι λύσεις που συμβάλουν σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας, όπου βεβαίως αυτή είναι εφικτή.

Ο Οδηγός Εφαρμογής της Τηλεργασίας που εκπόνησε ο ΣΕΒ παρουσιάζει τα βασικά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση, τα οφέλη και τους κινδύνους που εγκυμονεί, καθώς και το νομικό πλαίσιο που τη συνοδεύει. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: http://bit.ly/SEV-Tilergasia.