Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις αποκαλύπτει τάσεις, επιδόσεις και προοπτικές

Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν πυρήνες βιομηχανικής δραστηριότητας, οι οποίοι, σε συνδυασμό με σύγχρονες ανταγωνιστικές υπηρεσίες αποτελούν ελπιδοφόρες εστίες ανάπτυξης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και το ΕΜΠ και παρουσιάστηκε σήμερα στην ημερίδα του ΣΕΒ με θέμα: «Παραγωγική ανασυγκρότηση με καινοτομία-Μία σύγχρονη βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα».

Σημεία-κλειδιά για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούν το μέγεθος, η εξωστρέφεια και το κατάλληλα εκπαιδευμένο δυναμικό. Η τελευταία τετραετία (2009–2012) ήταν περίοδος επενδυτικής και παραγωγικής εξασθένισης, ενώ τις ελληνικές επιχειρήσεις φάνηκε να στηρίζουν οι αγορές του εξωτερικού. Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, οι επιχειρήσεις της έρευνας εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικές στη διατήρηση θέσεων εργασίας, με πιο συχνή τη συγκράτηση/μείωση των τακτικών αποδοχών και τις περικοπές σε πριμ και επιδόματα και λιγότερο τη μείωση των απασχολουμένων.

Επίσης, περίπου 500 επιχειρήσεις διατήρησαν ή και αύξησαν τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, παρά την υψηλή ανεργία οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται στην ανεύρεση προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα. Μεγαλύτερη απειλή για τη βιωσιμότητα αναδεικνύεται η έλλειψη ρευστότητας, ενώ η διάρκεια της κρίσης φαίνεται να δυσχεραίνει την καινοτομία, με έναν πυρήνα όμως επιχειρήσεων να διατηρεί αξιοσημείωτη ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα.