Για την μέτρηση της ψηφιακής φήμης των ξενοδοχείων

Με τη συνεργασία, ο ΣΕΤΕ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το σύστημα online μέτρησης φήμης της εταιρείας και να αναλύει στοιχεία σχετικά με τους δείκτες ικανοποίησης πελατών ανά προορισμό και κατηγορία καταλυμάτων. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με αντίστοιχα άλλων προορισμών διεθνώς, δίνεται η δυνατότητα στον ΣΕΤΕ να γνωρίζει το ανταγωνιστικό επίπεδο του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Στόχος είναι τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και ανάπτυξη στοχευμένων μελετών του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ και ενεργειών της Marketing Greece. Ο Δρ. Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, δήλωσε: «Κεντρικός στόχος του ΣΕΤΕ παραμένει η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, η οποία θα βοηθηθεί ιδιαίτερα από την διαρκή παροχή πληροφοριών και εργαλείων. Θεωρούμε ότι η ReviewPro θα μας υποστηρίξει ακριβώς σε αυτόν το στόχο».