Για τη συνεργασία εταιρειών συμβούλων management από τις χώρες του Εύξεινου Πόντου

Στο forum συμμετείχαν 20 ελληνικές εταιρείες συμβούλων μάνατζμεντ – μέλη του ΣΕΣΜΑ, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν 50 εκπροσώπους συμβουλευτικών εταιρειών από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Σερβία και την Τουρκία, με σκοπό την αναζήτηση νέων εταίρων, τη διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και τη δυνατότητα δικτύωσης.