Η φράση αυτή αποτέλεσε το κεντρικό μήνυμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο Πρόεδρος ΔΣ, Βασίλης Ρεγκούζας, αναφέρθηκε στην πορεία του συμβουλευτικού κλάδου στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και παρουσίασε τους στόχους του Συνδέσμου για το επόμενο διάστημα. Η Γενική Γραμματέας ΔΣ, Κάθη Χριστίδου, και ο Ταμίας ΔΣ, Φώτης Μπενέκος, παρουσίασαν τις δράσεις και τον οικονομικό απολογισμό του 2014, καθώς και τον πλήρως ανανεωμένο ιστότοπο του Συνδέσμου.