Οι οργανισμοί DigitalEurope και European Schoolnet συνένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να οργανώσουν από κοινού την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012 (e-Skills Week 2012). Ο ΣΕΠΕ έχει οριστεί για την Ελλάδα ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονίζει όλες τις ενέργειες (ημερίδες, workshops και online δράσεις).