Ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) δημιούργησε στο site του την ειδική σελίδα Covid-19 insights, μέσα από την οποία οι εταιρείες-μέλη του μοιράζονται έρευνες σχετικά με το πώς ακριβώς σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε και λειτουργούμε όλοι εμείς, μέρα με τη μέρα, αυτή την ιδιαίτερη περίοδο.

Όπου οι εταιρείες-μέλη του μοιράζονται σχετικές έρευνες.

Ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) δημιούργησε στο site του την ειδική σελίδα Covid-19 insights, μέσα από την οποία οι εταιρείες-μέλη του μοιράζονται έρευνες σχετικά με το πώς ακριβώς σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε και λειτουργούμε όλοι εμείς, μέρα με τη μέρα, αυτή την ιδιαίτερη περίοδο.

Σε ανακοίνωση με την υπογραφή της Προέδρου του Βαλέριας Τσάμη, ο ΣΕΔΕΑ επισημαίνει ότι «η έρευνα αγοράς και η κοινωνική έρευνα αποτελούν ανέκαθεν ακρογωνιαίους λίθους για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από επιχειρήσεις, οργανισμούς και την Πολιτεία.

Με πίστη και αφοσίωση στο έργο μας που υποστηρίζει το υγιές επιχειρείν και το πεφωτισμένο αποφασίζειν, όλοι οι επιστήμονες του κλάδου μας θα συνεχίσουν να αφουγκράζονται και να φωτογραφίζουν την κοινή γνώμη για όσο διάστημα χρειαστεί, και όλες οι πληροφορίες που τα μέλη μας μοιράζονται στην σελίδα μας είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων οργανισμών και ιδιωτών».