Τον Οδηγό «Η προσέγγιση των marketers στη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη», για τη Διαφορετικότητα και την Ισότιμη Ένταξη στο marketing και την επικοινωνία, σχεδίασε ο ΣΔΕ σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων. O Οδηγός δίνει κατευθύνσεις και τονίζει ότι το θέμα της διαφορετικότητας δεν είναι μονοδιάστατο. Το κρίσιμο για τον κλάδο της επικοινωνίας είναι η συνειδητοποίηση πως το θέμα δεν αφορά μόνο στο φύλο και τη φυλή, ή μόνο στο τελικό δημιουργικό προϊόν.

Αφορά πάνω από όλα στην ουσιαστική αναγνώριση της μοναδικότητας και της σημαντικότητας του κάθε ατόμου. «Ίσως κάποιοι βρουν το περιεχόμενο του Οδηγού και την πρωτοβουλία μας τολμηρά. Ίσως αμφισβητήσουν ότι η διαφορετικότητα και η ισότιμη ένταξη αποτελούν προτεραιότητα για την ελληνική πραγματικότητα και τον κλάδο της επικοινωνίας. Η άποψή μας, μετά από σειρά ετών ενασχόλησης με το θέμα, είναι ότι αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΔΕ, Γρ.Αντωνιάδης.