Έμφαση στην ενημέρωση, κύριο θέμα η Digital Επικοινωνία

Στις ανοιχτές ενότητες του site μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το Σύνδεσμο,  τα μέλη και τις προϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών, για προηγούμενες και προσεχείς εκδηλώσεις, νομοθετικά και άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Στις προστατευμένες ενότητες του site, μπορούν  τα μέλη του Συνδέσμου να αναζητήσουν ενημέρωση τόσο από το ΣΔΕ, όσο και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA), έρευνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στοιχεία του περιβάλλοντος των Μέσων.

Τέλος, στην ενότητα «Κύριο Θέμα», το πρώτο θέμα που φιλοξενείται, είναι η Digital Επικοινωνία. Το ερωτηματολόγιο «Digital Επικοινωνία: Σύμπαν ή Χάος;», είναι η αρχή ενός διαλόγου με τους διαφημιζόμενους που σκοπό έχει να καταγράψει απόψεις και να εντοπίσει τυχόν ενημερωτικές ανάγκες. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και απευθύνεται σε κάθε διαφημιζόμενο.