Του κλάδου Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) και Βιωσιμότητας της KPMG.

Η KPMG International αναθέτει στον Richard Threlfall, Global Infrastructure Head, την ηγεσία του KPMG Impact, του κλάδου της δηλαδή για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και τη Βιωσιμότητα. Σκοπός του KPMG Impact είναι να συγκεντρώσει βαθιά εξειδίκευση και γνώση από ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και άλλων οργανισμών στην αντιμετώπιση των επιτακτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιες και ο κόσμος γενικότερα σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Κατά την ανακοίνωση, ο Bill Thomas, Global Chairman και CEO της KPMG, τόνισε ότι «η ατζέντα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) ζητημάτων και της Βιωσιμότητας ποτέ δεν ήταν τόσο κρίσιμη. Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία της νόσου Covid-19 και εισερχόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα, θα αναζητούμε τρόπους να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον. Ο χρόνος να δράσουμε είναι τώρα».