Με νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την εταιρεία

(ΕΣΠΟ) O Suri ανήκει στο δυναμικό της Nokia από το 1995, και από το 2009 διετέλεσε CEO της Nokia Solutions and Networks, του joint venture των Nokia και Siemens που τώρα ανήκει εξ ολοκλήρου στη Nokia. Στο πλαίσιο της πρόσφατης εξαγοράς της από τη Microsoft, ο Suri ανακοίνωσε μια νέα, αναθεωρημένη στρατηγική για την εταιρεία με στόχο να την καταστήσει «ηγέτη σε έναν συνδεδεμένο κόσμο και, παράλληλα, να δημιουργήσει μια μακροχρόνια μετοχική αξία».