Για Ελλάδα και Κύπρο

Θα αναφέρεται απευθείας στον Santiago Cortes, Managing Director Middle East, Mediterranean & Africa (MEMA) και Vice President Enterprise Business MEMA της HP. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής, ο Πυθαγόρας Παπαδημητρίου, έχει εκτεταμένη εμπειρία στην αγορά λογισμικού, έχοντας προηγουμένως την ευθύνη για τις σχετικές δραστηριότητες της Sun Microsystems, για την περιοχή Southern & Eastern EMEA. Πρόσφατα, διετέλεσε Information Security Sales Director της Oracle για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.