Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ) εξέλεξε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 30ης Ιουνίου, νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2021 – 2023. Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της Τρίτης 6ης Ιουλίου ως εξής: Πρόεδρος, Θεόδωρος Γιαρμενίτης (Adelco AE), Αντιπρόεδρος Μαρία Κοράλη (L’Oreal Hellas), Γεν. Γραμματέας Αλέξανδρος Κώτσης (Colgate-Palmolive Ελλάς), Ταμίας Αλκιβιάδης Κωσταρέλος (Farmeco), Μέλη Μάρκος Καραΐσκος (Κορρές), Χαράλαμπος Αναστασιάδης (Γ. Παχωπος ΑΕ) και Ιουλία Αρμάγου (Ζυλιέτ Αρμάντ).