Ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 22 Ιουνίου, η ψηφιακή εκδήλωση «Connecting Insurance World» της KPMG στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση της Έκθεσης για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά, την οποία εκπονεί σε ετήσια βάση η εταιρεία στη χώρα μας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη της KPMG από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, και CEOs από ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά, βρέθηκε ότι η μέση κερδοφορία παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα στα 13 εκατ. ευρώ για μία ακόμη χρονιά, ενώ ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίου (ROE), σε προ φόρων επίπεδο, κυμάνθηκε στο 10% από 16% το 2014 και αντίστοιχα σε 6% μετά φόρων με συνεχή και σταδιακή πτώση σε κάθε έτος.

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα τεχνολογίας, blockchain, confidential computing και πώς μπορούν να διασφαλιστούν τα δεδομένα μας και η ασφάλειά τους με αυτές τις τεχνολογίες, ενώ συζήτησαν για πρακτική λύση blockchain για την αντιμετώπιση απάτης στον κλάδο αυτοκινήτου. Τέλος, συζητήθηκε το ψηφιακό μέλλον της ελληνικής ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, το digital customer experience και το cyber insurance.