Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών

Ο Άρης Παπαδόπουλος διαδέχεται τον Ενρίκε Εσκαλάντε της GCC of America. Ο Άρης Παπαδόπουλος είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της Titan America, της αμερικανικής θυγατρικής του Ομίλου Τσιμέντων Τιτάν. Προηγούμενα, κατείχε θέσεις μηχανικού και διευθυντικού στελέχους στους κλάδους της παραγωγής ενέργειας και των πετρελαιοειδών.