Η KPMG στην Ελλάδα ενισχύει το partnership στο Deal Advisory, εντάσσοντας έναν νέο συνεταίρο (partner) στην οικογένειά της, τον Περικλή Κιτριλάκη, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης.

Ο ίδιος διαθέτει πάνω από 20ετη προϋπηρεσία στον χώρο των Τραπεζών και των εταιρειών Διαχειρίσεως Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Συγκεκριμένα, διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση κόκκινων δανείων από επιχειρήσεις και ιδιώτες, στις αγοροπωλησίες χαρτοφυλακίων και στις υπηρεσίες που άπτονται της διαχειρίσεων ακίνητης περιουσίας.

Από τον ρόλο του Επικεφαλής και Γενικού Διευθυντή δύο εκ των μεγαλυτέρων τραπεζικών ομίλων της Ελλάδος, συμμετείχε σε σειρά έργων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο με εσωτερικούς, όσο και με εξωτερικούς φορείς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

Ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλης εταιρείας Διαχειρίσεως Απαιτήσεων και Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Εταιρειών Διαχειρίσεως Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, έχει συνδράμει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού κλάδου και στη σύσταση του νέου αυτού κλάδου των Servicers, όπως αναφέρει ανακοίνωση.