Μέχρι πρότινος Διευθυντής Marketing της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Η Braincandy είναι εταιρεία έρευνας αγοράς με πολλά καινοτόμα online εργαλεία, που εφαρμόζονται τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο του 2016 η Braincandy πραγματοποίησε έρευνες σε 6 χώρες της Ευρώπης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες με το cluster Ινδία, Μ.Ανατολή και Αφρική. O Πάρις Σκανδάλης, από τη θέση του Brand Building Director, θα αναπτύξει το κομμάτι συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα brand building και θα ηγηθεί της διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας.