Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων Διευθυντών των Τομέων του οργανισμού

Μεταξύ των νέων Διευθυντών είναι και ο Παναγιώτης Τσολιάς, που ανέλαβε τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας, ο Βασίλης Βασιλόπουλος, ως Διευθυντής Περιεχομένου (Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων), ο Γιώργος Γιουκάκης, ως Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης Ραδιοφώνου (Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης), ο Σταύρος Παύλου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Γιώργος Σιούλας, Διευθυντής Προγράμματος Τηλεόρασης και ο Κώστας Χαλβατζάκης, Διευθυντής Ειδήσεων Τηλεόρασης (Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης).