Στο πλαίσιο ενίσχυσης του τομέα Πωλήσεων
Με βασικό στόχο να ενισχύσει τη θέση της στην ασφαλιστική αγορά, η Eurolife ERB εντάσσει στο στελεχιακό της δυναμικό τον Παναγιώτη Δήμου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας.

Από τη θέση αυτή, ο Παναγιώτης Δήμου θα συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη της Eurolife ERB, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις για την ενίσχυση των σχέσεων της εταιρείας με τα δίκτυα πωλήσεων. Ο Παναγιώτης Δήμου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, έχοντας αναλάβει ποικίλες θέσεις ευθύνης, ενώ τα πέντε τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Γενικών Ασφαλίσεων των Ανεξάρτητων Δικτύων σε πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία.

Ο Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, ενώ από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Δήμου σημείωσε: «Είναι τιμή για εμένα να αναλαμβάνω μια τόσο σημαντική θέση, σε μια εταιρεία που πρωταγωνιστεί σταθερά στις εξελίξεις του ασφαλιστικού κλάδου όλα αυτά τα χρόνια».