Ο Π. Σπυρόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει εμπειρία πλέον των είκοσι ετών στους τομείς της Διοίκησης και των Οικονομικών. Tα τελευταία έτη έχει εργαστεί σε γνωστές εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, όπως η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, η Inform Π. Λυκος ΑΕ, και η Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Inform Π. Λυκος ΑΕ διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Νικόλαος Λύκος, πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, Ηλίας Καράντζαλης, μη εκτελεστικό μέλος, Ελευθέριος Χιλιαδάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.