Ενημερωτική εκδήλωση στις 9 Απριλίου

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν οι δράσεις του Ο.Π.Α. στον τομέα αυτό την τελευταία 10ετία, αλλά και ο προγραμματισμός της επόμενης 5ετίας, στα πρότυπα αντίστοιχων πρωτοβουλιών γνωστών Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η εκδήλωση απαρτίζεται από 4 ενότητες: «Στρατηγική του Ο.Π.Α. για την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Το Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας στο Ο.Π.Α.», «Από την Ιδέα στην Πράξη της Επιχειρηματικότητας» και «Καινοτόμος Έρευνα με Αξιοποιήσιμα Αποτελέσματα».