Για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων

Πρόκειται για έναν δείκτη που έχει στόχο την προώθηση και την στήριξη των υπεύθυνων επενδύσεων. Ο Euronext Vigeo Eurozone 120 αποτελεί έναν από τους επτά δείκτες αειφορίας που έχουν δημιουργηθεί από τον Χρηματιστηριακό Όμιλο Euronext και τον Vigeo, Ευρωπαϊκό Οίκο Αξιολόγησης Ομίλων και Εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες περιλαμβάνουν τις εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται σε έξι άξονες (περιβάλλον, επιχειρησιακή συμπεριφορά, εταιρική διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινο δυναμικό, σχέσεις με την κοινωνία) και τριάντα οκτώ συνολικά κριτήρια αειφορίας.