Σημαντικά χρηματοοικονομικά αλλά και μη στοιχεία, όπως η πληροφόρηση ESG για τη βιωσιμότητα του ομίλου, αποτυπώνονται στον ενιαίο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης 2020 του ΟΤΕ. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού του αποτυπώματος, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο.

Για το περιβάλλον, o οργανισμός έθεσε ως στόχο τον μηδενισμό των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έως το 2025 από τις λειτουργίες του και έως το 2040 από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Με επενδύσεις 2 δισ. στα δίκτυα νέας γενιάς την τετραετία και αναπτύσσοντας προηγμένα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ο όμιλος ΟΤΕ ενισχύει την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη.

Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Το 2020, η κοινωνική συνεισφορά του ομίλου άγγιξε τα 5,1 εκατ. ευρώ και είχε πάνω από ένα 1,6 εκατ. επωφελούμενους.