Ο Οργανισμός Τουρισμού της Τσεχίας συμμετέχει στη Philoxenia που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου. Στο περίπτερο του Οργανισμού θα φιλοξενηθεί η αεροπορική CSA. Επίσης, στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται εκπρόσωπος της πρεσβείας, η οποία πραγματοποιεί σημαντική προσπάθεια για την προώθηση του τουρισμού και διαθέτει στον ηλεκτρονικό της κόμβο πλήθος πληροφοριών.