Στην Digitall ανέθεσε, μετά από διαγωνισμό, τον ανασχεδιασμό του website του ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, www.oll.gr. Όπως δήλωσε ο Τάσος Σαρτζής, Οwner & Managing Director, της Digitall, «η εμπιστοσύνη του Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου στην ομάδα της Digitall είναι ένα μεγάλο κίνητρο για εμάς. Στόχος μας ήταν να δώσουμε στο site του Οργανισμού φρέσκο design, καθιστώντας πιο ευδιάκριτη την προσφερόμενη πληροφορία και διευκολύνοντας την πλοήγηση του χρήστη. Τέλος έπρεπε να αναδείξουμε τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες στο digital περιβάλλον». Το Λιμάνι Λαυρίου είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Αττικής και αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της τοπικής και εθνικής οικονομίας.