Παρουσιάσθηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΕ Άλκης Καλαμπόκης παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται σε 1.250.000 ευρώ. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η αποσαφήνιση των σύγχρονων αναγκών του Έλληνα καταναλωτή, η ενημέρωση για τα κατεψυγμένα αλιεύματα, η διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα και η προσέγγιση των αγορών της Γαλλίας, Γερμανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας και η αύξηση των εξαγωγών σε αυτές.

Όλα αυτά, αναμένεται να επιτευχθούν μέσω εξειδικευμένων ενεργειών επικοινωνίας καθώς και με στοχευμένες ενημερωτικές ενέργειες στο εσωτερικό και εξωτερικό. Στο εσωτερικό θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων για καταναλωτές σε χώρους όπως εμπορικά κέντρα και super markets, καταχωρήσεις και ένθετα στον εξειδικευμένο τύπο,  καμπάνια επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Για την προβολή και ενίσχυση του κλάδου στο εξωτερικό, προβλέπεται η συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό, με πρώτη τη SIAL στη Γαλλία που θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, για τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα κατεψυγμένα αλιεύματα, παρουσίασε ο Διευθύνων σύμβουλος της VPRC Βασίλης Μεϊδάνης.  Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 40% των πολιτών εμπιστεύονται τα κατεψυγμένα αλιεύματα, ενώ το 53% είναι ικανοποιημένοι από την ποικιλία και το 51% δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποιότητα. Βασική επιδίωξη του ΟΠΕ  είναι η ενδυνάμωση των θετικών αντιλήψεων για τον κλάδο καθώς και το χτίσιμο της εικόνας και των οφελών των κατεψυγμένων αλιευμάτων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων, Παναγιώτης Καλλιμάνης, τόνισε ότι ελληνική βιομηχανία κατεψυγμένων αλιευμάτων υπολογίζεται ότι θα έχει κύκλο εργασιών για το 2012 περίπου στα 265 εκ. ευρώ, ενώ για την επόμενη 2ετία προβλέπεται αύξηση του 4% φθάνοντας στα 274 εκ ευρώ.