Με τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 1,25 εκατ. ευρώ

Στόχος του κλαδικού σχεδίου προώθησης είναι η αποσαφήνιση των σύγχρονων αναγκών του έλληνα καταναλωτή, η ενημέρωση για τα κατεψυγμένα αλιεύματα, η διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα και η προσέγγιση νέων αγορών και η αύξηση του μεριδίου σε αυτές (Βουλγαρία, Ρουμανία).

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΕ, προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση έρευνας καταναλωτή, προγράμματος έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ενημερωτικών/προωθητικών ενεργειών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες περιλαμβάνουν καταχωρίσεις ή/και ένθετα στον εξειδικευμένο τύπο, καμπάνια επικοινωνίας στο διαδίκτυο, δημιουργία γραμμής ενημέρωσης, διοργάνωση press conferences, και διοργάνωση events προώθησης των προϊόντων. Επιπλέον, συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς επίσης στη διεθνή έκθεση Ιχθυηρών ESE, στις Βρυξέλλες και στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga στην Κολωνία.

Το κοινό στόχος στο οποίο απευθύνονται οι ενέργειες του προγράμματος είναι οι καταναλωτές ηλικίας 25 έως 44 ετών, οι έμποροι και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής.