Διαχρονική είναι η υποστήριξη του ΟΠΑΠ στα ΑΜΕΑ, με την μορφή χορηγιών, δωρεών ή οικονομικών ενισχύσεων, για την κάλυψη αναγκών διαφόρων φορέων – δημόσιων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Μόνον φέτος, διέθεσε σχεδόν δυο εκατ. ευρώ, ενώ είναι ο μέγας χορηγός των Special Olympics που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2011.