Πρόκειται για ένα σύνολο εξειδικευμένων εξετάσεων υψηλού κόστους, που διενεργούνται συμπληρωματικά των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σχολιάζοντας τη συνεργασία ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Υγεία, Ανδρέας Καρταπάνης τονίζει: «Για τον όμιλο Υγεία, οι αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελούν θεμελιώδη αρχή της μακρόχρονης πορείας του. Έχοντας ως προτεραιότητά μας την προαγωγή και προάσπιση της υγείας, ενσωματώνουμε στην καθημερινή μας επιχειρηματική δράση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς, με ευθύνη για την ζωή, σε ευπαθείς ομάδες που χρήζουν βοήθειας».