Επιπλέον, το «Xinis Runner Team» διοργανώνει παράλληλο αγώνα δρόμου, προσκαλώντας τους φίλους της εκπαίδευσης να τρέξουν εθελοντικά για την Αθήνα.