Ο Χρήστος Τέγος ανέλαβε καθήκοντα Marketing & Business Development Manager στον Όμιλο Θεοδώρου.

Ο Χρήστος Τέγος διαθέτει 15ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του marketing και των sales, ενώ έχει θητεύσει σε διοικητικές θέσεις όπως Marketing Director, Sales Director, Sponsorship Manager σημαντικών εταιρειών στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ανέπτυξε δεξιότητες επικοινωνίας, καθοδήγησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. «Στόχος μας, η χάραξη ενός ενιαίου πλάνου στρατηγικής marketing, με άξονα τις ανάγκες του πελάτη και ενισχύοντας το customer service. Το 2025 θα είναι χρονιά εορτασμού και αλλαγών», σημείωσε ο ίδιος για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.