Το νέο κατάστημα αποτελεί το δέκατο πέμπτο στη Ρουμανία και συνολικά το τέταρτο νέο σημείο πώλησης που δημιουργεί ο όμιλος εντός του 2010.