Την αναγνωρισμένη πιστοποίηση κατά ISO 14001 από τον διαπιστευμένο οργανισμό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) απέσπασε η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της εταιρείας Q-Cert για τη βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η πιστοποίηση είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015. «Αποτελεί ισχυρή δέσμευση για εμάς, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αναθεώρησης των πρακτικών και εργασιών μας, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, πληρώντας τις απαιτήσεις του ISO 14001:2015», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.