Τις επενδύσεις στην ελληνική αγορά συνεχίζει ο όμιλος Σαράντη, μέσω του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του εργοστασίου παραγωγής του στα Οινόφυτα. Συγκεκριμένα, ο όμιλος ολοκλήρωσε πρόσφατα την επέκταση των χώρων παραγωγής και την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο -μια επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ- με στόχο, όπως επισημαίνει σε επίσημη ανακοίνωσή του, να βελτιστοποιήσει την παραγωγική γραμμή, να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη δυναμικότητα και να συνδράμει στην ελληνική οικονομία.

«Εστιάζουμε στην ανάπτυξη -είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών- στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα, στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στη λειτουργική μόχλευση (operating leverage)», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ροζακέας, CFO & Deputy CEO του ομίλου Σαράντης.