Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη, ως χορηγός του συλλόγου προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής, Anima, στηρίζει το έργο του φορέα, συμβάλλοντας εμπράκτως στην προστασία των άγριων ζώων και σπάνιων ειδών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Η Μαρία Ξυτάκη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας για τον όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη, ανέφερε σχετικά:

«Είμαστε ένας ιδιαιτέρα ευαισθητοποιημένος οργανισμός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και μας κάνει πραγματικά υπερήφανους που αναλαμβάνουμε ένα μέρος των εξόδων για τις ανάγκες φροντίδας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σίτισης των ζώων που διασώζει η Anima. Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 14: Ζωή στη Στεριά».