Χορηγός της Ελληνικής Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα

Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέλαβε να προσφέρει τη φροντίδα του σε μία ιδιαίτερη ομάδα οδηγών, αυτήν των σκύλων-οδηγών ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει Χορηγός της Ελληνικής Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, παραχωρώντας ένα αυτοκίνητο για τις ανάγκες της Σχολής. Η Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Λάρα είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολών Σκύλων-Οδηγών (International Guide-Dog Federation) και αποστολή της είναι να εκπαιδεύει και να παρέχει δωρεάν σκύλους-οδηγούς σε άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης.