Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη, για ακόμα μία χρονιά, επιβραβεύει τους ανθρώπους του για το 2021, απονέμοντας βραβεία ως ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών και των επιτευγμάτων τους. «Εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα διοίκησης για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και ακολουθώντας μια διαδικασία, που τη διακρίνει η αξιοκρατία και η απόλυτη διαφάνεια, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους επικεφαλής όλων των επιμέρους τμημάτων και με την τελική έγκριση της διοίκησης του ομίλου, διενεργούν έρευνα και ψηφοφορία προκειμένου να ανακηρυχθούν οι νικητές», αναφέρει η εταιρεία.

Τα βραβεία τα οποία απονεμήθηκαν ήταν τα εξής: «Πρεσβευτής Εταιρικών Αξιών / Corporate Values Ambassador», «Βραβείο Εξαιρετικής Απόδοσης / High Performance Award» και «Βραβείο Best Support Team», που προκύπτει από την έρευνα εσωτερικής ικανοποίησης.