Ο όμιλος Πολίτη, ως τακτικό μέλος του World Out Of Home Organization (WOO), του παγκόσμιου συνδέσμου των εταιρειών υπαίθριας διαφήμισης, συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο WOO Global Congress που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από τις 25 έως τις 27 Μαΐου. Στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με φυσική παρουσία, έδωσαν το παρών περισσότεροι από 400 σύνεδροι προερχόμενοι από 5 ηπείρους και συζητήθηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις και υψηλές προοπτικές του κλάδου της υπαίθριας διαφήμισης (ΟΟΗ).

Ανάμεσα στα συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν ότι εισερχόμαστε με ταχύ ρυθμό στη «new Golden Age» της υπαίθριας διαφήμισης και ότι είναι καθοριστική για την ανάδειξη της αξίας του μέσου τόσο η ανάπτυξη και γεωγραφική επέκταση των digital διαφημιστικών σημείων όσο και η παροχή αξιόπιστων στοιχείων μέτρησης βάσει των καλών πρακτικών του κλάδου.

Ενδεικτικό της κινητικότητας που παρατηρείται στον κλάδο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τον συντονισμό στις δημιουργικές προκλήσεις που παρουσιάζονται είναι η επίσκεψη του προέδρου του WOO, Tom Goddard, στα κεντρικά γραφεία του ομίλου Πολίτη στην Ελλάδα, όπου συναντήθηκε με τον CEO του ομίλου, Χάρη Πολίτη.