Η Prime Group διαθέτει και λειτουργεί πάνω από 5.000 διαφημιστικά σημεία outdoor σε όλη την Ουκρανία, με τα μισά από αυτά εγκατεστημένα σε premium θέσεις στο Κίεβο. Το συνολικό μερίδιο αγοράς της Prime Group είναι 8%, γεγονός που την καθιστά τον Νο 2 operator της Ουκρανίας ως προς τον συνολικό αριθμό των υπό διαχείριση σημείων υπαίθριας διαφήμισης και Νο 1 ως προς τον αριθμό των πιο δημοφιλών μέσων υπαίθριας διαφήμισης στην Ουκρανία που είναι τα billboards 3×6.

Ο όμιλος Πολίτη διαπραγματεύεται την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου που ως σήμερα ελέγχεται μέσω private equity fund από τη διεθνή επενδυτική εταιρεία Dragon Capital. Η αρχική εξαγορά του πακέτου έγινε από τη Virgin Fund L.P., ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που χρηματοδοτείται από την Dragon Capital. Η Παρευξείνια Τράπεζα συμμετέχει και αυτή στην EVF ως επενδυτής.