Μέτρα για ίσες ευκαιρίες εφαρμόζει ο όμιλος

Ιδρυτικό μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, η οποία υπογράφηκε στο πλαίσιο του «Diversity Conference», εναρκτήριου συνεδρίου για τη Διαφορετικότητα στην Ελλάδα, είναι ο όμιλος ΟΤΕ.

Εκπροσωπώντας τον όμιλο, τη Χάρτα υπέγραψε η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού, Έλενα Παπαδοπούλου. Συμμετέχοντας σε συζήτηση-πάνελ επεσήμανε ότι «στον όμιλο ΟΤΕ, μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών, διασφαλίζεται το κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών.

Όσον αφορά στο ποσοστό των γυναικών σε μεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις, στον όμιλο, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε θεσπίσει ένα female quota. Σήμερα, στον όμιλο ΟΤΕ, από το πρώτο επίπεδο του management μέχρι και το top management, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 31%».