Μέσω χριστουγεννιάτικου bazaar

Περισσότεροι από 4.500 εργαζόμενοι προμηθεύτηκαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους από το χριστουγεννιάτικο bazaar του Ομίλου ΟΤΕ. Σε σχέση με πέρυσι, τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και το ποσό που συγκεντρώθηκε, διπλασιάστηκαν, αποδεικνύοντας ότι η ευαισθητοποίηση της εταιρείας και των ανθρώπων της για τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη είναι συνεχής και συνεπής.