Ο ελβετικός όμιλος δημιουργίας και διαχείρισης κέντρων υποδοχής και διαμονής προσφύγων, Ors Group, προσφέρει καινούργια ενδύματα σε γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα μέσω του Δικτύου «Μέλισσα». Συγκεκριμένα, ο όμιλος δωρίζει στη «Μέλισσα» 1.000 γυναικεία ενδύματα.

Ο Wilhelm Brunner, επικεφαλής Διεθνών Αγορών του ομίλου Ors Group, δήλωσε σχετικά: «Η δωρεά 1.000 ολοκαίνουργιων γυναικείων ενδυμάτων στοχεύει στη διευκόλυνση και ενίσχυση των μεταναστριών που ζουν στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε έναν ΜΚΟ με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η Μέλισσα. Βασικό μέλημα της Ors, η οποία έχει 28 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση δομών προσφύγων στην Ελβετία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ιταλία, είναι η προσφορά και η συμβολή της, στην προσπάθεια που καταβάλει η Ελλάδα στην περίθαλψη των προσφύγων, ακολουθώντας τα ίδια υψηλά πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών».