Τον έλεγχο από τον φορέα TÜV Hellas (TÜV Nord) S.A για την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 50001:2018, η οποία αφορά το σύστημα που διατηρούν οι εταιρείες σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι εταιρείες Όπτιμα, Ήπειρος, OFG και Φάρμα Ήπειρος.

Η πιστοποίηση με το Πρότυπο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης αποτελεί, σύμφωνα με τον όμιλο, μια ακόμη επιβράβευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.