Ο όμιλος Olympia υποδέχεται στην ομάδα διοίκησης τον Ανδρέα Αθανασόπουλο, ο οποίος, από τις 2 Ιανουαρίου 2024, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου (Group CEO). Η συμβολή του θα είναι σημαντική, όπως επισημαίνει ο όμιλος, στην ενίσχυση της επιτυχημένης πορείας και τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό του ομίλου Olympia.

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος διαθέτει εκτενή εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος, πλέον των 24 ετών, στον τραπεζικό χώρο και στον χώρο της λιανικής και των επιχειρήσεων. Την περίοδο 2020-2023, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, έχοντας τον ρόλο του Group Chief Transformation Officer.

Ο Γιάννης Καραγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος oμίλου Olympia, τόνισε: «Καλωσορίζουμε στη μεγάλη “οικογένεια” του oμίλου Olympia τον Α. Αθανασόπουλο. Η αποδεδειγμένη εμπειρία του στην υλοποίηση στρατηγικών επέκτασης και ανάπτυξης αποτελούν κομβικό χαρακτηριστικό για την ενίσχυση και υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας για κάθε εταιρεία του χαρτοφυλακίου του oμίλου Olympia. Με τη συμβολή του, φιλοδοξούμε να επεκταθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, με μερικές από τις εταιρείες μας να εστιάζουν σε επιμέρους αγορές, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ».