Στην ανανέωση και αναβάθμιση της εταιρικής ιστοσελίδας του προχώρησε ο όμιλος Olympia, με γνώμονα τη βέλτιστη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σε πέντε επιχειρηματικούς κλάδους και οκτώ χώρες. Η νέα ιστοσελίδα αποτυπώνει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη νέα εποχή του ομίλου, ως ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος, «με αποστολή να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις εταιρείες του, μέσα από μία φιλοσοφία επενδύσεων που στοχεύει στην ανάπτυξη εταιρειών-ηγετών στους κλάδους τους, και, παράλληλα, να συνεισφέρει θετικά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται». Ο σχεδιασμός βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές του web design, χρησιμοποιεί εκτεταμένη χρήση visual εργαλείων, όπως εικόνες, βίντεο, infographics κ.ά., με προσθήκη νέων ενοτήτων, όπως η Επενδυτική φιλοσοφία. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός έγινε από την εταιρεία Schema.gr.