Ο όμιλος Lavazza παρουσίασε το «Roadmap to Zero», ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη εξουδετέρωση του αποτυπώματος άνθρακα του ομίλου έως το τέλος του 2030, με μία επένδυση που, μόνο για την περίοδο 2020-2021, ήδη έχει προσεγγίσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. «Μέσα σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο, βασίζουμε την προσέγγισή μας σε τρεις προτεραιότητες: προσωπική υγεία και ασφάλεια, επιχειρηματική συνέχεια και μελλοντική ανάπτυξη», αναφέρει σχετικά ο Antonio Baravalle, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Lavazza. «Η βιωσιμότητα παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες των πρωτοβουλιών καινοτομίας που αναπτύχθηκαν από τη μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου, στη βάση των αρχών του Αειφόρου Σχεδιασμού και της κυκλικής οικονομίας», δηλώνει η εταιρεία.