Σε μια νέα επένδυση εκτός των ελληνικών συνόρων προχώρησε ο όμιλος Καράτζη, εξαγοράζοντας πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στη γερμανική εταιρεία BSK & Lakufol Kunststoffe GmbH. Με έδρα στο Henfenfeld της Γερμανίας, η εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή πολυστρωματικών φιλμ ενσίρωσης τελευταίας τεχνολογίας, με συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων ειδών αγροτικής συσκευασίας.

Ανάμεσα στα αγροτικά προϊόντα τα οποία παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας συγκαταλέγονται τα Agra-stretch, Netfol, Silapac, SilaECO Power Net και Silapress, ενώ παράλληλα παρέχονται λύσεις και για βιομηχανικές συσκευασίες. Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, η προσθήκη της παραγωγικής δυναμικότητας της βιομηχανικής μονάδας της BSK & Lakufol Kunststoffe αναμένεται να προσδώσει ουσιαστικά οφέλη σε εμπορικό επίπεδο, καθώς διαμορφώνει νέες συνθήκες για την τοποθέτηση του ομίλου σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο προϊοντικών προτάσεων.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος Καράτζη προχώρησε σε μια ακόμη αναβάθμιση του μηχανολογικού του εξοπλισμού, επενδύοντας στην εγκατάσταση ενός extruder τελευταίας τεχνολογίας. Η ανωτέρω επένδυση έρχεται να προσθέσει 4.500 τόνους παραγωγής, στην ήδη υπάρχουσα δυναμικότητα της BSK & Lakufol Kunststoffe, σε ετήσια βάση.