Ο όμιλος Ηρακλής συστήνει Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Κουρή. Ο Χαράλαμπος Κουρής εντάχθηκε στον όμιλο Ηρακλής το 2004, αναλαμβάνοντας θέσεις στα τμήματα της Παραγωγής, της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος στο Εργοστάσιο της Χαλκίδας.

Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Τσιμέντου του ομίλου και ως Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, ενώ διετέλεσε Διευθυντής Βελτιστοποίησης και Περιβάλλοντος στο Εργοστάσιο του Βόλου. Ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Ηρακλής, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το διορισμό του Χαράλαμπου Κουρή ως πρώτου Γενικού Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον καλωσορίζουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ομίλου».